Algemene voorwaarden

Reservering;
Onze tarieven zijn inclusief BTW en brandstofkosten, onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Uw reservering is definitief als 50 % van het geplande vaarbedrag is betaald. Indien dit bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn is voldaan, vervalt de reservering automatisch.

Annulering;
Bij extreme weersomstandigheden zoals, zeer harde wind, hoge golfslag en bij mist beslist de schipper of het verantwoord is om uit te varen. U kunt dan in overleg,  zonder kosten, annuleren.
Wij verstrekken u dan een tegoedbon voor het volledige bedrag dat al is betaald, te besteden op een nader, in overleg, te bepalen datum.
Indien om andere redenen wordt geannuleerd, bent u het volgende verschuldigd;

  • Binnen 7 dagen voor afvaart 50% van de totale boothuur.
  • Bij annulering langer dan 7 dagen voor afvaart wordt € 25,- administratiekosten ingehouden.

Wij behouden ons het recht voor om de vaartocht te annuleren als wij menen dat de weersomstandigheden te slecht zijn voor de vaartocht. Ook dan ontvangt u een tegoedbon.

Aansprakelijkheid;
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door welke oorzaak dan ook,
voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaartocht, behoudens aantoonbare opzet of grove schuld.
Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s) of begeleider(s).
Eventuele schade veroorzaakt door u of uw gezelschap wordt doorberekend.

Veiligheid;
Iedereen aan boord dient de aanwijzingen van de schipper op te volgen.
Wij houden ons het recht voor om de vaartocht (voortijdig) te beëindigen of af te wijken van de besproken route indien de omstandigheden dat vereisen.

Overige;
Het is niet toegestaan om meegebrachte dranken en etenswaren aan boord te nuttigen, tenzij anders is overeengekomen.